Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1724/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skargi kasacyjne Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 1157/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I OSK 1883/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

skargę kasacyjną D. W.- N. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1317/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Skargi kasacyjne J.K., W.T., M.N., B.B. i W.K. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OW 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. dotyczącego przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S., powiat G., stanowiącej w dacie przejęcia własność M. i T. W.

I OPP 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 433/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa

I OSK 1162/07 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

Wniosek o sprostowanie wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej W. K., M. B.-Z., A. B.-Z., J. H., P. B., W. Ł., B. W., P. Ł., A. Ł., P. Ł., M. Ł., S. K., G. K.-N., M. K., M. S., A. S., M. L. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2022/06
1   Następne >   +2   +5   +10   100