Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1954/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

II OSK 1659/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej

II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1726/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] 2008 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 2977/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1464/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 999/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1385/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II OSK 1288/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, myśliwską, sportową, sygnałową i gazową

II OSK 1384/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   +5   +10   100