Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

I OSK 2293/11 - Wyrok NSA z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

I OZ 280/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utarty statusu osoby bezrobotnej

I OSK 1537/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OSK 1160/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rejestracji bezrobotnego

I OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OSK 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OW 141/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SO/Łd 8/09

I OZ 464/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

I OSK 891/06 - Wyrok NSA z 2007-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy zwiększenia wysokości zasiłku przedemerytalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100