Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 276/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi Z. W. na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie pozbawienia wdowy uprawnień kombatanckich

II OZ 280/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 2) zażalenia E. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 496/04 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wy...

II OSK 448/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 276/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 1379/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów w przedmiocie uprawnień wdowy po kombatancie

II OZ 853/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia [......

II OSK 1820/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II OZ 370/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II OSK 413/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II OSK 533/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie nie rozpatrzenia wniosku o uchylenie decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100