Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 500/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmiany statutu

II GSK 49/14 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi A.K. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej

II GSK 1566/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego

II GZ 918/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II GSK 2754/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

II GZ 359/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

II GZ 362/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

II GSK 184/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na utworzenie związku sportowego...

II GSK 184/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu w przedmiocie zezwolenia na utworzenie związku sportowego

II GSK 115/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie zakazu działalności i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   13