Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OSK 2583/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II OSK 495/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na punkt III (trzeci) wyroku WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 380/08 uchylającego w punkcie pierwszym zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji, stwierdzającego w punkcie drugim, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku i zasądzającego w punkcie trzecim od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach na rzecz I. ...

II OZ 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-15

Zażalenie na zarządzenie Z-cy Przewodniczącego Wydziału WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zarzutów

II OZ 24/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie odmowy ...

II OZ 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J. J., B.J. i J. J. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

OSK 1195/04 - Wyrok NSA z 2005-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II OZ 747/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1246/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...], w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

II OZ 395/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100