Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II OZ 308/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

I OSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych

I OSK 1064/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w sprawie rozpatrzenia skargi W. L. i J. L. na Burmistrza O. dotyczącej przydzielenia lokalu tymczasowego w związku z planowaną eksmisją z dotychczas zajmowanego lokalu

II FSK 3529/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OZ 1086/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II GZ 282/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. , nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

I OZ 934/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.K. i E.O. na uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr [...] w przedmiocie zamiany nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100