Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II OSK 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nidzicy

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II OSK 739/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Jedwabnem na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza Gminy Jedwabne

II OSK 747/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Rady Miasta Bartoszyce na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PN.0911/366/03 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

II OSK 786/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Racibórz na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr PN-N-0915/Z/7/04 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 454/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XX/122/2004

II OZ 553/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 1330/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi Gminy Cz. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Cz.
1   Następne >   +2   +5   +10   100