Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

I OZ 668/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy

I OZ 950/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa

I OZ 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa

I OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

Wniosek Prezesa NSA o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA w trybie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: 'Czy zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), sąd administracyjny sporządza uzasadnienie wyroku i...

I OZ 1271/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku R. S. w przedmiocie wymierzenia Prezesowi Sądu Okręgowego grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie ochrony informacji niejawnych

I OZ 513/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów nr [...] w przedmiocie odmowy poświadczenia bezpieczeństwa