Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 880/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 204/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 52/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu posiadania statusu bezrobotnego

II GSK 553/14 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 70/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. nr [...] w przedmiocie przyjęcia projektu programu zdrowotnego pt. 'Gminny Program [...].'

II GZ 228/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 814/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania stypendium sportowego

II GZ 237/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie z wniosku D. M. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GSK 1054/11 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 815/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100