Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II GSK 819/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1295/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

II GSK 385/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. ...

II GZ 267/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. O...

II GSK 921/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dofinansowania realizacji projektu
1   Następne >   +2   +5   +10   100