Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 1283/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

II GSK 2456/11 - Wyrok NSA z 2013-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu podania o wydanie pisemnej interpretacji

II GSK 1624/14 - Wyrok NSA z 2015-09-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

II GSK 1794/14 - Wyrok NSA z 2015-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie interpretacji przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania pisemnej interpretacji

II GSK 542/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów o kinematografii

II GSK 2482/14 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa

II GSK 2812/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pisemnej interpretacja przepisów prawa telekomunikacyjnego

II GSK 488/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenie postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów dotyczących gier i zakładów wzajemnych

II GSK 2366/14 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa
1   Następne >   +2   4