Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Skarżony

III RN 133/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-11-04

Sprawa ze skargi Zbigniewa G. na uchwały Rady Miasta G. w przedmiocie zasad organizacji systemu parkowania pojazdów samochodowych i (...) w przedmiocie określenia wysokości opłat jednorazowych oraz opłat abonamentowych za parkowanie pojazdów samochodowych na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 17/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w W. w przedmiocie opłaty drogowej za przejazd pojazdem nienormatywnym na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 1810/98

III RN 9/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w przedmiocie opłaty drogowej za przejazd pojazdem niemormatywnym bez zezwolenia, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie (...)~1/ zmienił zaskarżony wyrok w jego punkcie pierwszym w ten sposób, że uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych,~2/ w pozostałej ...

III RN 50/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w W. w przedmiocie obciążenia opłat, drogową za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w W. II SA 973/99

III RN 51/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w W. w przedmiocie opłaty drogowej za przejazd pojazdem nienormatywnym na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w W. II SA 216/99

III RN 49/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w W. w przedmiocie obciążenia opłatą, drogową za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w W. II SA 1393/99

III ARN 92/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) oraz poprzedzającą decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w (...) w przedmiocie odmowy rejestracji samochodu na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 2905/94~ uchyla zaskarżony wyrok i

III RN 31/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia czasowego na dopuszczenie do ruchu samochodu osobowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu II SA/Po 542/96~ uchyla zaskarżony wyrok i

III CO 5/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w P. w sprawie o przywrócenie stanu poprzedniego naruszonego pasa drogowego:~postanowiło odrzucić wniosek.