Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 141/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1995

III RN 117/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od umowy kupna

III RN 130/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od umowy kupna

III RN 40/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru zarządu gminy, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA

III RN 45/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora Akademii Górniczo - Hutniczej w K. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium naukowego o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) na postanowienie NSA

III RN 48/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 1995 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 58/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru cła, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 59/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 63/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad i grudzień 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 60/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA
1   Następne >   +2   +5   +10   13