Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Ke 727/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wyłączenia organu od udziału w postępowaniu administracyjnym

II SA/Ke 400/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-02

Wniosek w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009

I SA/Ke 61/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych

I SA/Ke 291/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

I SA/Ke 328/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005r.

I SA/Ke 220/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I SA/Ke 377/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

I SA/Ke 455/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-06

Sprawa ze skargi/wniosku M S na Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie : odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunków gospodarowania na rok 2005r

I SA/Ke 487/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-06

Sprawa ze skargi/wniosku J D na Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie : Odmowa przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

I SA/Ke 544/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100