Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Kr 51/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy czasowego odebrania psa

II SA/Kr 945/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczka na rok 2017 stwierdza nieważność § 1 ust. 2 pkt 1 - 8 oraz § 3 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 987/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 900/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Moszczenica w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2017 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1420/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2017 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1466/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Kr 1474/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XI/119/2012 Rady Gminy Koszyce w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1540/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Wieprz w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2017 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Kr 194/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXI/185/17 Rady Gminy Kamienica w przedmiocie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2017 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 104/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy J. w 2017 roku
1   Następne >   +2   +5   7