Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 334/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia pozwolenia na budowę budynku gospodarczego

II SAB/Ol 84/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie określenia kierunków rozwoju i polityki oświatowej Miasta

II SA/Ol 227/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w O. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O.

II SA/Ol 931/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchylenia uchwały z dnia '[...]' r., Nr '[...]' w sprawie dzierżawy nieruchomości,

II SAB/Ol 70/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania wyjaśniającego

II SA/Ol 1063/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ol 1029/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Ol 279/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Ol 34/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie nieudzielania informacji publicznej

I SA/Ol 112/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-04-14

Sprawa ze skargi T. Z. w przedmiocie podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100