Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 23/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-05

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

II SA/Ol 859/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o podział nieruchomości

II SA/Ol 1354/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

II SA/Ol 995/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zbycia mienia komunalnego

II SA/Ol 419/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 493/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 403/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 496/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 510/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 508/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   97