Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SAB/Rz 12/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie stwierdzenia niezgodności dokumentów

II SA/Rz 1043/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-28

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 37/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Rz 245/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi A. W. i K. P. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Rz 278/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-22

Sprawa ze skargi A. K. na czynność Starosty R. w przedmiocie odmowy udostępnienia do wglądu oraz ewentualnego wydania odpisów z operatu geodezyjnego

II SA/Rz 200/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję P. W. I. N. G. i K. w R. w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Rz 594/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi F. O. w przedmiocie ustalenia granicy pomiędzy działkami

SA/Rz 1255/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany klas bonitacyjnych gruntów

II SA/Rz 1287/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 725/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wstępnego zaopiniowania projektu podziału nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej L. D. od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 725/07
1   Następne >   +2   +5   +10   23