Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

II SA/Rz 945/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie utworzenia wsi Z.

II SA/Rz 873/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na działalność burmistrza

II SA/Rz 908/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany granic miasta

II SA/Rz 909/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany granic miasta

II SA/Rz 884/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 908/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie zmiany granic miasta

II SAB/Rz 123/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu sołtysa -

II SA/Rz 257/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyboru przewodniczącego rady powiatu
1   Następne >   +2   +5   +10   19