Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

II SA/Łd 1196/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowy Kawęczyn w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Łd 1251/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta P.

I SA/Łd 304/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 r.

II SA/Łd 1158/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

II SA/Łd 239/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ł. w zakresie dotyczącym § 26 ust. 5

II SA/Łd 413/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Moszczenica w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica

III SA/Łd 460/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ksawerów w przedmiocie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów

II SA/Łd 345/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 'Klimkowizny' w Pabianicach

II SA/Łd 176/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cielądz w przedmiocie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz
1   Następne >   +2   +5   11