Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Łd 922/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 702/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SAB/Łd 48/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości

II SA/Łd 665/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. w przedmiocie ustalenia opłat za włączenie się do istniejących gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

II SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wniosku o zwolnienie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 307/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 266/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 634/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.

II SA/Łd 753/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2