Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

III SA/Łd 276/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień [...] z dnia [...]. Nr [...]

III SA/Łd 590/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

III SA/Łd 2/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. w przedmiocie odmowy przeniesienia do rezerwy

III SA/Łd 517/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny

III SA/Łd 637/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

III SA/Łd 384/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia 1/