Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w przedmiocie wydania decyzji, w wyniku wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 roku

II SAB/Łd 151/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie przebudowy drogi

I SA/Łd 280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok

II SAB/Łd 109/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie budynku gospodarczego przeznaczonego do składowania płodów rolnych oraz maszyn i narzędzi rolniczych

III SAB/Łd 1/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z 23 marca 2004 roku

II SAB/Łd 58/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-16

Sprawa ze skargi W. B. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. postępowania w sprawie nakazania S. G. rozbiórki budynku mieszkalnego 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. na rzecz W. B. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS

III SAB/Łd 2/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-19

Sprawa ze skargi M. J. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Starostę [...] w sprawie przyznania zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru pojazdu oraz wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Łd 151/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-25

Sprawa ze skargi A. S. i J. S. na przewlekłość postępowania Starosty [...] [...] w przedmiocie wypłaty odszkodowania

II SAB/Łd 40/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-09

Sprawa ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. LS

II SAB/Łd 119/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi M. O. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowoli budowlanej
1   Następne >   +2   +5   +10   17