Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SAB/Łd 65/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Ł. w przedmiocie braku odpowiedzi na wniosek

III SA/Łd 372/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do opieki zdrowotnej na październik 2007 r.

III SA/Łd 570/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na wrzesień 2009 r.

III SA/Łd 131/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na grudzień 2010 roku

III SA/Łd 114/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia indywidualnej zgody na refundację kosztów transportu medycznego zagranicznego do Polski

III SA/Łd 38/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na październik 2010 r.

III SA/Łd 411/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na czerwiec 2009 r.

III SA/Łd 215/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na styczeń 2010 r.

III SA/Łd 111/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na grudzień 2009 roku

III SA/Łd 958/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ł. w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   3