Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Łd 772/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

I SA/Łd 1374/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Łd 1308/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

III SA/Łd 768/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za samowolne zacięcie pasa drogowego

III SA/Łd 70/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Łd 293/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-18

Sprawa ze skargi Z. K. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem w sprawie o sygnaturze akt III SA/Łd 966/11 w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 776/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

I SA/Łd 1332/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Łd 1369/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.
1   Następne >   +2   +5   +10   17