Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II SO/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku S.T. o wyłączenie sędziów WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 151/10 w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego

III SO/Łd 3/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku J. N. o wyłączenie sędziego NSA Janusza Nowackiego od orzekania w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/07

III SAB/Łd 12/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo

III SA/Łd 262/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi Y. P.-A. na pismo Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Ł. w przedmiocie weryfikacji wyników Lekarskiego Egzaminu Państwowego

III SA/Łd 914/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi M. K. na akt Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ł. w przedmiocie unieważnienia pisemnego egzaminu maturalnego z chemii

III SAB/Łd 57/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządcy Nieruchomości i Administratora 'A' s. c. w Ł. w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na pisma

III SO/Łd 6/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-02

Wniosek W. R. o wyłączenie Sędziego NSA Janusza Furmanka

III SA/Łd 409/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-25

Sprawa ze skargi J. P. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie wydalenia ze służby

III SA/Łd 415/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-03

Sprawa ze skargi M. N. w przedmiocie niewykonania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ł.

III SA/Łd 268/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie ustalenia okresu służby uprawniającego do dodatku za wysługę lat
1   Następne >   +2   +5   +10   100