Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

III SA/Łd 1056/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku A. S. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie broni

III SA/Łd 355/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łasku w przedmiocie ograniczeń w używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie miasta Łask

III SA/Łd 252/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-11

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...], znak; [...] informujące o sposobie załatwienia sprawy

III SA/Łd 552/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kutnie w przedmiocie ograniczenia sprzedaży oraz zakazu używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Kutna

III SA/Łd 743/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie w depozycie broni myśliwskiej

III SAB/Łd 54/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie braku zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń

III SA/Łd 1056/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie broni

III SA/Łd 1056/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-14

Skarga A.S. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie broni

III SA/Łd 1111/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-01-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w Warszawie w przedmiocie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania dotyczącego cofnięcia zezwolenia na posiadanie broni palnej postanowił: stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i przekazać sprawę do rozpoznania i rozstrzygnięcia miejscowo i rzeczowo właściwemu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

III SA/Łd 702/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Sprawa ze skargi K. G. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie w depozycie broni palnej gazowej
1   Następne >   3