Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

III SA/Łd 635/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-08

Sprawa ze skargi M. P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

III SA/Łd 635/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-29

Sprawa ze skargi M. P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego