Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

II SAB/Łd 28/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 62/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie wyegzekwowania rozbiórki budynku gospodarczego

III SAB/Łd 28/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego

II SAB/Łd 35/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo

II SAB/Łd 82/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 9/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 38/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo

III SAB/Łd 54/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wykroczenia

II SAB/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego obowiązku wstrzymania wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   100