Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 2254/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.

IV SA/Wr 308/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Sprawa ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 475/05

II SA/Wr 178/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 606/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] r. sygn. akt III 606/09

III SA/Wr 277/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W., w przedmiocie uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne za nieuzasadnione,

I SA/Wr 1750/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-11

Sprawa ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

I SA/Wr 1826/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

IV SA/Wr 801/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100