Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Lu 561/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym

I OSK 462/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w R. (...) w przedmiocie opłaty za przejazd bez wymaganej licencji

II SA/Op 446/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej

III SA/Lu 590/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym

III SA/Lu 17/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym

III SA/Lu 462/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym

II SA/Go 590/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania

II GSK 2082/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

IV SA/Po 1194/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Sz 358/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych
1   Następne >   +2   +5   9