Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Gl 1273/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kontroli podatkowej

II FSK 386/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

II FSK 616/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II FSK 710/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

I FSK 571/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skargi kasacyjne Stanisława T. od wyroków WSA w Białymstoku w sprawie ze skarg Stanisława T. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w B. (...) i (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty i marzec 2003 r.

I SA/Gl 1348/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kontroli podatkowej

II FSK 770/05 - Wyrok NSA z 2006-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r.

I SA/Bd 664/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia straty z działalności gospodarczej za 2001r.

I SA/Kr 694/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych w zakresie sprawdzania prawidłowości rozliczania oraz zasadności zwrotu podatku od, towarów i usług za IV kwartał 2011 r.,
1   Następne >   +2   +5   8