Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

I SA/Łd 183/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2004 roku

I SA/Bd 585/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2008r.

II SA/Go 996/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutu za nieuzasadniony

I SA/Gl 1137/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług

I SA/Ke 41/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2004r.

I SA/Gl 1142/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

III SA/Gl 505/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gl 1149/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100