Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 365/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie obciążenia karą pieniężną

I OSK 242/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego

I OSK 257/06 - Wyrok NSA z 2007-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

I OSK 585/05 - Wyrok NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego

OSK 791/04 - Wyrok NSA z 2004-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i ustawienie tablicy reklamowej uchyla zaskarżony wyrok i

OSK 535/04 - Wyrok NSA z 2004-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

OSK 1237/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie obciążenia opłatą drogową za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

II SA/Sz 793/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego

I OSK 646/05 - Wyrok NSA z 2006-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie obciążenia opłatą drogową za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

I OSK 584/05 - Wyrok NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
1   Następne >   3