Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 1016/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Skarga L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia wad sera

VI SA/Wa 618/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu sałatki

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 39/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1015/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Skarga L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia stopnia wad sera

VI SA/Wa 1012/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Skarga L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie ustalenia wad sera

VI SA/Wa 2233/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno

VI SA/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania z obrotu oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej...

V SA/Wa 3270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

VI SA/Wa 2149/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100