Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

IV SA/Wa 2150/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie dokonania zmiany w ewidencji gruntów

III SA/Gd 456/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów

III SA/Kr 890/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-26

Wniosek w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów

II SA/Gl 59/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie opłaty za wypis z rejestru gruntów w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gd 343/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-11

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego w części kartograficznej operatu ewidencyjnego

IV SA/Wa 2720/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 1572/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-31

Wniosek w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

II SA/Bd 592/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności geodezyjne

II SA/Bk 453/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-27

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   5