Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

IV SA 1/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-06

Sprawa ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na orzeczenie Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w przedmiocie stwierdzenia jakości pszenicy

II SA/Kr 1774/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia