Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2167/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 39/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1462/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

VI SA/Wa 639/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 363/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1694/13 - Wyrok NSA z 2014-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 1130/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

VI SA/Wa 2541/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 1496/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Lu 1031/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   37