Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 1461/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 815/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ka 2468/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 191/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie nakazania przedłożenia określonych dokumentów

VII SA/Wa 881/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

IV SAB 512/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla W. w przedmiocie wybudowanego ogrodzenia posesji

VII SA/Wa 1676/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 647/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 648/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 549/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100