Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Gl 110/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 109/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 2063/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] znak: [...]

VII SA/Wa 208/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy ustalenia i przyznania zwrotu kosztów postępowania

VII SA/Wa 1101/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania

VII SA/Wa 851/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 851/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1317/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA 1664/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Skarga J. L., E. L., J. L., Z.W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę węzła drogowego

VII SA/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100