Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Gd 69/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

II SA/Kr 1353/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 1033/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1486/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem

II SA/Kr 1319/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję nr [....] [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 722/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 723/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 324/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

I OZ 2042/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 2102/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100