Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 1775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

II SA/Łd 132/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-23

Skarga L. D. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku handlowego

VII SA/Wa 487/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Skarga A. S. i G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 931/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

VII SO/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

VII SA/Wa 543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Gl 727/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

VII SA/Wa 2902/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-05

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100