Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 931/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego

II SA/Gl 113/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy zjazdu z drogi publicznej

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05, z żądaniem wymierzenia grzywny zwrócić stronie skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. [...] kwotę 200 zł (dwieście zł) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

II SAB/Ol 1/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie urządzenia zjazdu z drogi publicznej

II SA/Bd 538/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenie kary za nielegalne użytkowanie budynku postanowił: zwolnić od wpisu sądowego

II SA/Gl 1094/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie przebudowy zjazdu z drogi publicznej

II SA/Go 684/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-21

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05

II SA/Gl 1094/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie przebudowy zjazdu z drogi publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bd 538/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary za nielegalne użytkowanie budynku

II GSK 931/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   5