Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

I OZ 380/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów zgłoszonych do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 730/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-31

skarg S.I. i W.I. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 124/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 655/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 972/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

IV SA/Wa 1119/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Op 104/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi B. J. na pismo w przedmiocie rozgraniczenia

I OZ 921/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku L. B. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt III SA/Lu 379/10 WSA w Lublinie

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.
1   Następne >   +2   4