Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 628/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 644/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 746/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 789/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stanowiska w sprawie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga J. T., M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Kr 138/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gl 884/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 938/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 1070/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 1076/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nakazu zabezpieczenia obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100