Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

II SA/Bk 118/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi S. T. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Białymstoku w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 286/09

II SA/Gl 785/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-27

Sprawa ze skargi B. M. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II SA/Wr 569/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi M. F. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA we Wrocławiu (sygn.akt II SA/Wr 170/0

II OZ 367/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie VII SA/Wa 1820/04
1   Następne >   +2   +5   +10   74