Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

IV SA/Wa 883/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi L. S. na czynności Krajowej Rady Sądownictwa

VI SAB/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie rozpoznania pism i [...] października 2008 r.

IV SAB/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi S. G. na przewlekłe prowadzenie przez Krajową Radę Sądownictwa postępowania w sprawie skargi na działalność prezesa sądu apelacyjnego

IV SAB/Wa 22/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo

II SA/Wa 709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na wniosek

OSK 113/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OSK 834/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

I OSK 1206/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 834/12 oddalającym skargę kasacyjną B. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 21/12 odrzucającego skargę B. K. na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

IV SAB/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi S. G. na przewlekłe prowadzenie przez Krajową Radę Sądownictwa postępowania w sprawie skargi na działalność prezesa sądu apelacyjnego

VII SAB/Wa 21/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-05

Skarga B. K. na bezczynności Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
1   Następne >   +2   6