Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Ke 142/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia produkcji zakładu przetwórstwa mięsnego

II SA/Ke 429/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia produkcji do czasu usunięcia niezgodności

II SA/Ke 217/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności nadzorowanej i skreślenie z rejestru powiatowego lekarza weterynarii

II SA/Ol 45/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wstrzymania prowadzenia działalności ubojowej zwierząt rzeźnych i unieruchomienia zakładu