Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych powyżej kwoty 500 zł w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania

V SA/Wa 1786/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania:

I GSK 3227/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Wniosek w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania