Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych powyżej kwoty 500 zł w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania